Program aplikacji

Program aplikacji – informacje ogólne

Aplikacja radcowska Aplikacja radcowska rozpoczyna się po uzyskaniu wpisu na listę aplikantów i złożeniu przez aplikanta ślubowania. Z każdą osobą wpisaną na listę aplikantów Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zawiera umowę określającą prawa i obowiązki związane z odbywaniem aplikacji. Celem szkolenia w ramach aplikacji jest w szczególności: pogłębienie i aktualizacja wiedzy ...

Zobacz więcej

Program aplikacji – akty prawne

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity) Uchwała Nr 638/X/2019 ...

Zobacz więcej