Program aplikacji

Program aplikacji – informacje ogólne

Aplikacja radcowska Aplikacja radcowska rozpoczyna się po uzyskaniu wpisu na listę aplikantów i złożeniu przez aplikanta ślubowania. Z każdą osobą wpisaną na listę aplikantów Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zawiera umowę określającą prawa i obowiązki związane z odbywaniem aplikacji. ...

Zobacz więcej

Program aplikacji – akty prawne

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.) Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. ...

Zobacz więcej