Patronat

Zmiana Regulaminu – Informacja dla Patronów

W dniu 9 czerwca br. Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła zmiany w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej („Regulamin”), mające na celu m.in. zwiększenie efektywności patronatu. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. W nowelizacji Regulaminu wprowadzono instrumenty ...

Zobacz więcej

Informacja dla kandydatów na patronów

Do obowiązków każdego aplikanta radcowskiego należy doskonalenie umiejętności zawodowych pod kierunkiem radcy prawnego – patrona. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych zwraca się do radców prawnych z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się do objęcia patronatem aplikantów I roku, którzy od stycznia 2019 r. rozpoczną szkolenie na aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie. ...

Zobacz więcej

Patronat – akty prawne

Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (uchwała Nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 ...

Zobacz więcej

Zaproszenie patronów dla nowych aplikantów

Szanowni Państwo, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie serdecznie zaprasza radców prawnych do obejmowania patronatem aplikantów radcowskich odbywających szkolenie w Izbie warszawskiej. Patronem aplikanta może być radca prawny, który daje rękojmię prawidłowego sprawowania patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki: jest wpisany na listę radców prawnych ...

Zobacz więcej