Egzamin radcowski

Egzamin radcowski – informacje ogólne

Do egzaminu radcowskiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację radcowską i otrzymała zaświadczenie o ukończeniu aplikacji. Bez odbycia aplikacji radcowskiej do egzaminu radcowskiego mogą przystąpić: doktorzy nauk prawnych, osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym ...

Zobacz więcej

Egzamin radcowski – wymagania formalne

Nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o egzaminie radcowskim, w którym podaje w szczególności: termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu ...

Zobacz więcej

Egzamin radcowski – akty prawne

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o racach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski (Dz. U. 2016 ...

Zobacz więcej