BIP: Zgromadzenie OIRP w Warszawie

Zgromadzenie OIRP w Warszawie

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o radcach prawnych, do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy: 1) ustalanie liczby członków rady okręgowej izby radców prawnych; 2) wybór dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz pozostałych członków rady; 3) ...

Zobacz więcej