BIP: Rada OIRP w Warszawie

Rada OIRP w Warszawie

Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, do zakresu działania rady okręgowej izby radców prawnych należy w szczególności: 1) reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych; 2) doskonalenie zawodowe radców prawnych; 3) nadzór nad należytym wykonywaniem ...

Zobacz więcej