Karta Praw Podstawowych UE – 16.09.2014

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych zapraszają radców prawnych na warsztaty poświęcone problematyce Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP UE).

Seminarium w formie jednodniowych warsztatów (w tym praca na kazusach) poświęcone będzie praktycznym aspektom stosowania Karty Praw Podstawowych UE, takim jak m.in.: zakres stosowania KPP, konkretne wolności i prawa gwarantowane w dokumencie, możliwości wykorzystania KPP w pracy radcy prawnego w sprawach prowadzonych przed polskimi organami i sądami, polskie i europejskie orzecznictwo odwołujące się do KPP UE.

Seminarium odbędzie się 16 września (w godz. 9.00–16.30) w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 41/2
(II piętro).

Warsztaty poprowadzą:
Dr hab. Nina Półtorak – profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia WSA, Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, w tym praw podstawowych UE. Wcześniej, do 2012 r., radca prawny.

Mirosław Wróblewski – radca prawny, specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa antydyskryminacyjnego oraz ochrony praw człowieka. Od 2007 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego
i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Kieruje także powstałym w styczniu 2011 r. Wydziałem Prawa Antydyskryminacyjnego, który wykonuje funkcje niezależnego krajowego organu do spraw równego traktowania w rozumieniu dyrektyw antydyskryminacyjnych UE.

Udział w seminarium jest bezpłatny, a członkom samorządu radców prawnych przysługuje 15 punktów szkoleniowych.

Seminaria są częścią międzynarodowego projektu „Karta Praw Podstawowych UE jako żywy instrument” finansowanego przez Unię Europejską i współfinansowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Przyjmowanie zgłoszeń: ciesielski@kirp.pl

Więcej o projekcie, tutaj.

Udostępnij na: