Kapituła Seniora

Oferta pomocy Kapituły Seniora adresowana jest do emerytów, rencistów niewykonujących pracy zawodowej, których dochód miesięczny netto nie przekracza kwoty  4029,00 zł. Rzecznik Kapituły Funduszu Seniora udziela pomocy w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej stałej bądź okresowej.

Poniżej znajdą Państwo dwa formularze (W-2 oraz O-1), które po wypełnieniu należy wraz z dokumentami potwierdzającymi ciężką sytuacje życiową przesłać na adres OIRP w Warszawie (ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa).

Udostępnij na: