Kancelaria zatrudni Aplikantkę lub Aplikanta

Radca prawny Łukasz Popek prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim podejmie współpracę z aplikantką lub aplikantem I lub II roku w pełnym wymiarze czasowym. Poszukuję osoby komunikatywnej, zorganizowanej, rzetelnej,  posiadającej zdolność analitycznego myślenia oraz jasnego i poprawnego formułowania swoich wypowiedzi w mowie i piśmie. Do obowiązków aplikanta będzie należało oprócz pracy merytorycznej (sporządzenie projektów pism, opinii prawnych, analiz, umów oraz weryfikowanie poprawności wzorów umów i innych dokumentów przedstawionych przez klientów kancelarii, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, udział w sesjach organów stanowiących j.s.t.) także przyjęcie odpowiedzialność za prowadzenie repertorium spraw, obieg korespondencji (wpływ i wysyłka) prowadzenie kalendarza spotkań. Mile widziana będzie wiedza lub doświadczenie z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego (materialnego i procesowego), pracy. Dużym atutem byłby gotowość do podjęcia współpracy w systemie B2B oraz mobilność.

 

Na Państwa zgłoszenia oczekuję w terminie do 30 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia/aplikacje proszę wysyłać na adres: lukasz.popek@oirpwarszawa.pl W zgłoszeniu/aplikacji proszę wskazać tytuł Państwa pracy magisterskiej oraz oczekiwane wynagrodzenie.

 

W treści zgłoszenia proszę zawrzeć następującą klauzulę. \”Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszym zgłoszeniu/aplikacji danych osobowych przez radcę prawnego Łukasz Popka, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Korfantego 11B/3 (05-850) Ożarów Mazowiecki w związku z trwającym postępowanie rekrutacyjnym\”. Po zakończeniu procesu rekrutacji Państwa zgłoszenie/aplikacja zostaną usunięte chyba, że wyrażą Państwo zgodę na ich zaarchiwizowanie w celu wykorzystania w ewentualnych następnych rekrutacjach. Informację o tym proszę zawrzeć w treści zgłoszenia podając jednocześnie maksymalny termin przechowywania zgłoszenia/aplikacji.

 

Udostępnij na: