Kancelaria zatrudni aplikanta radcowskiego

Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd, Oddział w Warszawie podejmie współpracę z aplikantem radcowskim w zakresie świadczenia bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem obszaru prawa farmaceutycznego m.in. sporządzania i analizy projektów umów, projektów pism procesowych oraz zastępstwa procesowego.

 

 Wymagania:

 

– co najmniej roczne doświadczenie zawodowe z zakresu prawa farmaceutycznego, cywilnego i gospodarczego zdobyte w kancelarii lub w dziale prawnym spółki (warunek konieczny).

 

– status aplikanta radcowskiego (I rok lub II rok)

 

– doskonała znajomość prawa farmaceutycznego, cywilnego, procedury cywilnej oraz kodeksu spółek handlowych

 

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w tym języka prawniczego).

 

 

 

CV prosimy wysyłać na adres: Piotr.Armata@gotfryd.pl

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 24 lok. 253. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym przez Kancelarię procesem rekrutacji na stanowisko aplikanta i w celu administrowania procesu rekrutacji. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne. Pozyskanie Państwa danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Udostępnione Kancelarii dane nie będą przekazywane, a dostęp do danych będą mieć wyłącznie upoważnieni współpracownicy administratora uczestniczący w procesie rekrutacji. Wysyłając do Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd dokumenty aplikacyjne wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko aplikanta radcowskiego/adwokackiego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane. Będzie to okres niezbędny dla przeprowadzenia i definitywnego zamknięcia procesu rekrutacji, nie dłużej jak okres wynikający z ustawowych terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. W każdym przypadku istnieje prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, lub zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie może być w każdej chwili cofnięta, co skutkować będzie usunięciem danych. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nieprawidłowości, przysługuje Państwu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W kierowanym do Kancelarii CV należy zamieścić klauzulę o treści:

 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Kancelarię Prawniczą Andrzej Gotfryd z siedzibą w Warszawie, moich dobrowolnie podanych danych osobowych w celu prowadzenia i administrowania procesem rekrutacji w związku z ofertą pracy.”

 

Udostępnij na: