Kancelaria zatrudni aplikanta lub absolwenta prawa

Kancelaria Radcy Prawnego poszukuje do pracy aplikantów i absolwentów prawa.

 

Od Osób zainteresowanych współpracą z Kancelarią oczekujemy:

-co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawniczej lub dziale prawnym spółek prawa handlowego,

-praktycznej wiedzy z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa handlowego,

-samodzielności i zaangażowania,

-gotowości do występowania w zastępstwie radcy prawnego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i przed organami administracji publicznej.

 

Zainteresowane Osoby prosimy o  przesyłanie CV na adres e-mail:

rekrutacja.kancelariawarszawa@gmail.com

 

do dnia 24 listopada 2016 r.

 

Prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.).”

Udostępnij na: