Kancelaria zatrudni aplikanta

Kancelaria Kaźmierczak Kołodziejczyk Rewieński Adwokaci i Radcowie Prawni sp.j. specjalizująca się w prowadzeniu sporów sądowych nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku:

Do obowiązków kandydata należeć będą przede wszystkim:

  • przygotowywanie pism procesowych,
  • współpraca z radcami prawnymi i adwokatami reprezentującymi klientów w postępowaniach sądowych,
  • sporządzanie opinii prawnych;

Od kandydatów oczekujemy:

  • komunikatywności;
  • decyzyjności;
  • rzetelności i zaangażowania;
  • umiejętności formułowania myśli na piśmie;

Mile widziane są:

  • zainteresowanie zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego lub karnego;
  • doświadczenie w zakresie zastępstwa procesowego w toku postępowań sądowych;
  • znajomość języków obcych;

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres rekrutacja@kkr.com.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji”

Umowy – Kancelaria może przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy w celu podjęcia działań na żądanie kandydatów do pracy, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii – w określonych przypadkach Kancelaria może mieć również prawnie uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy. Dotyczy to m.in. sytuacji, w których przetwarzanie odbywa się dla celu, jakim jest podejmowanie świadomych decyzji dotyczących rekrutacji i zatrudnienia najbardziej odpowiednich kandydatów, z czym łączy się przeprowadzanie odpowiednich testów lub zadań mających zbadać umiejętności kandydatów do pracy. Przetwarzanie danych na tej podstawie ma również miejsce w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zgody – Kancelaria może również przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonych w tym celu zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, która może być cofnięta w każdej chwili poprzez wysłanie e-maila z oświadczeniem na adres praca@eversheds-sutherland.pl. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do chwili otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody.

Sposób pozyskania danych osobowych

Większość danych osobowych kandydatów do pracy Kancelaria zyskuje od nich bezpośrednio, poprzez otrzymanie elektronicznych i wysyłanych listownie aplikacji. Inne dane są gromadzone podczas rozmów lub testów rekrutacyjnych. W przypadku zaangażowania do konkretnego procesu rekrutacyjnego agencji rekrutacyjnej lub usługodawcy organizującego testy, dane osobowe kandydatów mogą być udostępniane Kancelarii przez te podmioty. Okres przechowywania danych W przypadku pomyślnego zakończenia procesu rekrutacyjnego, dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres trwania ich zatrudnienia i przez określony czas po ustaniu tego zatrudnienia. W przypadku niepomyślnego zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez cały czas trwania procesu rekrutacji, jak i przez okres 3 lat po jego upływie. Jeżeli jednak tacy kandydaci wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, ich dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy. Prawa kandydatów do pracy w zakresie przetwarzania ich danych osobowych Kandydaci do pracy, których dane przetwarza Kancelaria, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych Kandydaci do pracy mają prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, jeżeli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacje dodatkowe

Dane kandydatów do pracy nie będą podlegały profilowaniu i nie będzie wobec nich wydana żadna decyzja oparta na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

Udostępnij na: