Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko Asystenta / Asystentki do zespołu rozwiązywania sporów.

Ogólny zakres obowiązków:

 

 

 • zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej dla prawników z zespołu rozwiązywania sporów
 • praca z dokumentami – dbanie o ich sprawny obieg, formatowanie, archiwizację oraz przygotowanie do wysyłki
 • przygotowywanie ofert i prezentacji na potrzeby działu
 • prowadzenie kalendarzy prawników
 • kontakt z klientami Kancelarii
 • wsparcie w procesie fakturowania

 

Oczekujemy:

 

 

 • wykształcenia wyższego (lub w trakcie studiów zaocznych)
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • biegłości w obsłudze programów pakietu MS Office
 • doskonałej organizacji pracy, zaangażowania i dyspozycyjności
 • dokładności, terminowości oraz rzetelności przy wykonywaniu zadań
 • umiejętności pracy w zespole oraz wysokiej kultury osobistej

 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub na podobnym stanowisku administracyjnym.

 

Co oferujemy?

 

 

 • ciekawą pracę w renomowanej kancelarii będącej członkiem Eversheds Sutherland, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie
 • szansę na rozwój osobisty i awans
 • możliwość poszerzania wiedzy praktycznej
 • umowę o pracę na 1/2 etatu w godz. 14:00-18:00
 • prywatną opiekę medyczną

 

Prosimy wszystkich zainteresowanych o przesłanie do 17 lutego 2019 r. CV i listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim z zaznaczeniem nr ref.  AP DR/01/2019 na adres praca@eversheds-sutherland.pl

 

Częścią procesu rekrutacji jest test z języka angielskiego i praktycznego zastosowania edytora tekstów.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Aby wziąć udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Kancelarię, prosimy o zamieszczenie w CV lub liście motywacyjnym następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji organizowanych Wierzbowski Eversheds Sutherland sp.k. w ciągu 6 najbliższych miesięcy.”

 

Z góry dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

 

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności dla kandydatów do pracy określa, jak Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k. (dalej: „Kancelaria”) przetwarza ich dane osobowe otrzymane podczas procesów rekrutacyjnych.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Wierzbowski Eversheds Sutherland spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 00-041, ul. Jasna 14/16A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 34515, posiadająca NIP 526-217-81-15, REGON: 013040860.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 

Kancelaria przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu rekrutacji i zatrudniania pracowników. W przypadku pomyślnego zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celach związanych ze stosunkiem pracy.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Kancelaria przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy na następujących podstawach:

 

Umowy – Kancelaria może przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy w celu podjęcia działań na żądanie kandydatów do pracy, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii – w określonych przypadkach Kancelaria może mieć również prawnie uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy. Dotyczy to m.in. sytuacji, w których przetwarzanie odbywa się dla celu, jakim jest podejmowanie świadomych decyzji dotyczących rekrutacji i zatrudnienia najbardziej odpowiednich kandydatów, z czym łączy się przeprowadzanie odpowiednich testów lub zadań mających zbadać umiejętności kandydatów do pracy. Przetwarzanie danych na tej podstawie ma również miejsce w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Zgody – Kancelaria może również przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonych w tym celu zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, która może być cofnięta w każdej chwili poprzez wysłanie e-maila z oświadczeniem na adres praca@eversheds-sutherland.pl. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do chwili otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody.

 

Sposób pozyskania danych osobowych

 

Większość danych osobowych kandydatów do pracy Kancelaria zyskuje od nich bezpośrednio, poprzez otrzymanie elektronicznych i wysyłanych listownie aplikacji. Inne dane są gromadzone podczas rozmów lub testów rekrutacyjnych. W przypadku zaangażowania do konkretnego procesu rekrutacyjnego agencji rekrutacyjnej lub usługodawcy organizującego testy, dane osobowe kandydatów mogą być udostępniane Kancelarii przez te podmioty. Okres przechowywania danych W przypadku pomyślnego zakończenia procesu rekrutacyjnego, dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres trwania ich zatrudnienia i przez określony czas po ustaniu tego zatrudnienia. W przypadku niepomyślnego zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez cały czas trwania procesu rekrutacji, jak i przez okres 3 lat po jego upływie. Jeżeli jednak tacy kandydaci wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, ich dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.  Prawa kandydatów do pracy w zakresie przetwarzania ich danych osobowych Kandydaci do pracy, których dane przetwarza Kancelaria, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych Kandydaci do pracy mają prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, jeżeli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. Informacje dodatkowe

 

Dane kandydatów do pracy nie będą podlegały profilowaniu i nie będzie wobec nich wydana żadna decyzja oparta na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych istnieje możliwość kontaktu mailowego: praca@eversheds-sutherland.pl

 

 

 

Udostępnij na: