Kancelaria szuka prawnika

Kancelaria Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. skupia swoją działalność w obszarze prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa papierów wartościowych i rynków kapitałowych, prawa bankowego i finansowego oraz prawa własności intelektualnej. Nasze wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy w ciekawych projektach a naszą wiedzę przekazujemy młodemu pokoleniu doradców tworząc w kancelarii zespół ekspertów.

 

Osobom zainteresowanym proponujemy możliwość podjęcia stałej współpracy z naszą kancelarią.

 

Wymagania:

 

 • bardzo dobra znajomość prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego, prawa cywilnego;
 • co najmniej 4 letni staż pracy jako samodzielny prawnik oraz 7 lat w zawodzie prawnika;
 • doświadczenie w projektach M&A, bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, procesach transformacyjnych spółek prawa handlowego;
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw Klienta;
 • Uprawnienia radcy prawnego, adwokata;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

 

 

Życiorysy nie uwzględniające wyżej wskazanych wymagań nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Zakres obowiązków:

 

Bezpośrednia praca z Klientami kancelarii w zakresie wskazanym powyżej, uczestniczenie w negocjacjach, przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej, umów i innych dokumentów na potrzeby Klientów kancelarii.

 

Oferujemy:

 

 • udział w interesujących projektach dających możliwość rozwoju zawodowego;
 • przyjazną atmosferę;
 • rynkowe wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na następujący adres e-mail: info@gwlaw.pl z dopiskiem: “Prawo gospodarcze”

 

Przesyłane przez Panią/Pana w odpowiedzi na ogłoszenie dokumenty (CV, list motywacyjny) powinny zawierać następujące oświadczenie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grabowski i Wspólnicy Kancelarię Radców Prawnych sp. k na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które, niniejszym aplikuję.

 

 

 

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach poprosimy o dodanie klauzuli:

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grabowski i Wspólnicy Kancelarię Radców Prawnych sp. k. do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji realizowanych w terminie roku od daty złożenia niniejszej aplikacji.

 

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdziesz poniżej:

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

 

 1. Administrator danych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2 lok. 71 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467341, NIP: 525255840, REGON: 146768660 (dalej: Administrator).
ol start=”2″

 • Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.
ol start=”3″

 • Udostępnienie danych osobowych

 

Pani /Pana dane mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz dostawcom usług IT.
ol start=”4″

 • Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat.
ol start=”5″

 • Przysługujące prawa

 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 

 

Udostępnij na: