Kancelaria SMM Legal poszukuje aplikantów do działu gospodarczego i obsługi korporacyjnej

KANCELARIA SMM LEGAL

 

poszukuje aplikantów do wsparcia zespołu Kancelarii na stanowisku:

 

ASSOCIATE – departament prawa gospodarczego i obsługi korporacyjnej

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 

 • czynny udział w funkcjonowaniu departamentu prawa gospodarczego Kancelarii i bieżąca obsługa klientów (spółek prawa handlowego),
 • przygotowywanie i analiza umów B2C / B2B, przygotowywanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych spółek (uchwały organów, protokoły, regulaminy).

 

Wymagania:

 

 • aplikant (-ka) drugiego roku aplikacji (ewentualnie: pierwszego roku aplikacji) radcowskiej lub adwokackiej,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w kancelarii prawnej (ewentualnie: w biurze prawnym spółki handlowej) w zakresie obsługi korporacyjnej i umów B2B,
 • doświadczenie w pracy z klientami anglojęzycznymi, umiejętność zrozumienia potrzeb biznesowych klienta, umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność, wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • rzetelność i zaangażowanie.

 

Oferujemy:

 

 • możliwość aktywnego rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz współpracę z doświadczonym zespołem dynamicznie rozwijającej się kancelarii,
 • opiekę doświadczonych prawników,
 • współpracę w ramach prowadzonej przez aplikanta działalności gospodarczej, atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość skonfrontowania nabytej wiedzy ze środowiskiem biznesowym, pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres email aneta.dudek@smmlegal.pl

 

Informujemy, iż Kancelaria skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

 

Obowiązek informacyjny

 

 1. [dane administratora danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 (dalej: Administrator).

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tomasz.lewandowski@smmlegal.pl .
ol start=”2″

 • [cele i podstawa przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji w Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

 

 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
 • dobrowolna zgoda udzielona na warunkach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a i 7 RODO i Kodeksie Pracy;

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.

 

 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ol start=”3″

 • [odbiorcy danych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
 • [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
 • [Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

 

 • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
ol start=”6″

 • Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: lewandowski@smmlegal.pl
 • Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

 

W przypadku dobrowolnej chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. prosimy o wyrażenie następującej zgody:

 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przekazanych w celu rekrutacji Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich przekazania.

 

 

Udostępnij na: