Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL&Partnerzy podjemie współpracę z aplikantami

Wymagania:

 

* minimum 2 letnie doświadczenie we współpracy merytorycznej z kancelariami prawnymi ( w tym doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek publicznych, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A.)

 

* bardzo dobra znajomość prawa gospodarczego, a w szczególności prawa spółek oraz rynku kapitałowego,

 

*umiejętność samodzielnego opracowywania podstawowych materiałów związanych z bieżącym funkjonowaniem spółek kapitałowych,

 

*biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,

 

*odpowiedzialność, sumienność, umiejętność logicznego myślenia oraz doskonała organizacja pracy.

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i dopiskiem w tyytule maila\”REKRUTACJA\” na adres: rekrutacja@rkkw.pl

 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

 

\”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883)\”

Udostępnij na: