Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. podejmie współpracę z Radcą Prawnym – specjalizacja karna („white collar crimes”)

Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. podejmie współpracę z Radcą Prawnym

 

– specjalizacja karna („white collar crimes”)

 

W związku z dynamicznym rozwojem, kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy poszukuje do stałej współpracy doświadczonego Radcę Prawnego, specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego.

 

OCZEKIWANIA:

 

 

 • minimum 5 letnie doświadczenie we współpracy merytorycznej z kancelariami prawnymi,
  w tym doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami ścigania i sądami;
 • samodzielność w prowadzeniu spraw zleconych przez klientów;
 • bardzo dobra znajomość prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego („white collar crimes”);
 • umiejętność samodzielnego opracowywania materiałów związanych z prawem karnym materialnym i procesowym;
 • otwartość na prowadzenie szkoleń i tworzenie publikacji;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • odpowiedzialność, sumienność, umiejętność logicznego myślenia oraz doskonała organizacja pracy.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem w tytule maila „REKRUTACJA_Karna” na adres rekrutacja@rkkw.pl

 

W treści CV oraz maila prosimy o zamieszczenie następującej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, zawartych w złożonej dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie w wybranymi osobami.

 

Przyszłe rekrutacje

 

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa dla celów przyszłych rekrutacji”.

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

 

 1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337285, NIP: 5213540088, REGON: 142011396 (dalej jako: „Administrator”).

 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl, adres siedziby Administratora lub telefonicznie na numer: + 48 22 541 70 80.

ol start=”2″

 • W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla następujących celów:

 

 

 • rekrutacji, a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora;
 • wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (przede wszystkim Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych), związanych z procesem zatrudnienia.

ol start=”3″

 • Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

 

W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanie może opierać się na wskazanych poniżej podstawach prawnych:

 

 

 • rekrutacja (pkt. 2 lit. a) – podstawą jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wykonywanie obowiązków wynikających z prawa pracy (pkt. 2 lit. b) – podstawą są obowiązki prawne ciążące na Administratorze, wynikające z prawa krajowego np. Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych.

ol start=”4″

 • Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane?

 

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (proces rekrutacyjny) dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po upływie trzech lat – o ile wcześniej Pani/Pan nie cofnie udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

 

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego przez przepisy prawa.

ol start=”5″

 • Jakim podmiotom Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe?

 

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

ol start=”6″

 • Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?

 

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.

ol start=”7″

 • Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych?

 

Udostępnij na: