Kancelaria Radcy Prawnego zatrudni aplikanta radcowskiego I. roku

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Wilmy poszukuje do stałej współpracy aplikanta/aplikantki I. roku

 

Zakres obowiązków

 

 

 • czynności z zakresu zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, w tym sporządzanie odpowiedzi na pozew, apelacji oraz innnych pism procesowyche reprezentacja przed sądami powszechnymi,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • prowadzenie negocjacji oraz udział w postępowaniach mediacyjnych,
 • stałe raportowanie do Klienta

 

Wymagania

 

 

 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego,
 • odpowiedzialności i samodzielność w podejmowania decyzji,
 • sumienność i terminowość,
 • znajomość MS Office oraz programów prawniczych
 • mile widziane doświadczenie w sprawach cywilnych z zakresu odszkodowań,

 

Kancelaria oferuje

 

 

 • podjęcie stałej współpracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy,
 • praca w młodym zespole prawników,
 • możliwość nabycia nowych umiejętności i rozwoju, w tym po zakończeniu aplikacji.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wilma.pl, w temacie wiadomości wpisując „Aplikant”.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

 

Administratorem danych osobowych podanych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest Łukasz Wilma, Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz WIlma (NIP: 5841518709), dane kontaktowe: biuro@wilma.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), tzn. Państwa dane będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polega na dążeniu do znalezienia kandydatów do nawiązania współpracy w sposób optymalny spełniających wymagania określone w ogłoszeniu. Odbiorcami danych (przez co rozumie się podmioty, którym dane mogą być ujawniane) mogą być podmioty następujących kategorii: pracownicy lub współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi dla administratora, w tym usługi IT (hostingowe), wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania czynności w procesie rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane w okresie rekrutacji, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania danych, skutkującego koniecznością zaprzestania przetwarzania. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, jak również nie są Państwo zobowiązani do ich podania, jednak brak podania Państwa danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

 

 

 

Udostępnij na: