Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie nawiąże współpracę zdalną z aplikantem I lub II roku

Kancelaria Radcy Prawnego Jakuba Pikały z siedzibą w Warszawie nawiąże współpracę w ramach pracy zdalnej z aplikantem radcowskim I lub II roku.

Kancelaria specjalizuje się w bieżącej obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, w dalszej kolejonści obsługuje także klientów indywidualnych z zakresu spraw cywilnych oraz rodzinnych.

Możliwa całkowita praca zdalna, za wyjątkiem ewentualnych zastępstw procesowych.

Mile widziani aplikanci zamieszkujący w Płocku.

Zapotrzebowanie – ok. 30 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

Wymagana znajomość (lub chęć do nauki): KC ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych ze sporządzaniem umów, a także nowego KPC i KSH w zakresie spółek: jawnej, komandytowej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kancelaria gwarantuje dostęp do systemu informacji prawnej. Nie jest wymagana wyłączność, aplikant może poza ustalonymi godzinami świadczyć usługi na rzecz innych podmiotów, z oczyiwstym poszanowaniem zasad: tajemnicy zawodowej oraz nieświadczenia usług w przypadku sprzeczności interesów.

CV należy wysyłać na adres poczty: kancelaria@pikala.pl. Mile widziane wskazanie oczekiwanego wynagrodzenia oraz preferowanej formy współpracy.

Udostępnij na: