Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zarządzki zatrudni Aplikanta OIRP w Warszawie

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zarządzki Biuro w centrum Warszaw poszukuje Aplikanta I – II  roku ze znajomością prawa gospodarczego, a także z dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (ew. arabski, francuski, perski).

Ważne jest orientacja kandydata/tki w problematyce Izba Gospodarcza – Organ Samorządu Przedsiębiorców.

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zarządzki prowadzi sprawy – dokumentację – kontrakty – umowy międzynarodowe

Poland Arabic World Chamber of Commerce.

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email: zarzadzki.marek@oirpwarszawa.pl

Do zgłoszenia prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych także na potrzeby przyszłych rekrutacji, wg następującego wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na stanowisko Aplikanta radcowskiego prowadzonym przez Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zarządzki (jako Administratora).

W przypadku chęci udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV wraz listem motywacyjnym poniższego oświadczenia:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji przez okres 6 miesięcy prowadzonych przez Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zarządzki (jako Administratora)”

Każda z powyższych zgód może zostać wycofana w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.

Udostępnij na: