Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zarządzki – Tryb Pomocy Prawnej Telefonicznej i Online -604074604 !

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zarządzki pracuje w Trybie Pomocy Prawnej – Telefonicznej i Pomocy Prawnej OnLine.

Tel: 604074604 __608537937_ lawyer_warsaw@hotmail.com

Porady prawne prowadzone są w zakresie i według potrzeb i spraw klientów indywidualnych i osób prawnych. Porad prawnych udziela Radca prawny Marek Zarządzki, praktyk z wieloletnim doświadczeniem i skutecznością potwierdzoną wynikami spraw w Sądach, Prokuraturze i Urzędach.

Radca prawny ma za sobą praktykę w Ministerstwie Transportu, Budownictwa, Spraw Wewnetrznych, Spraw Zagranicznych, Prokuraturze. Pracował w biurach Zarzadu Spólek branży finansowej i ubezpieczeń. Prowadzil obsługę prawną Spólek branży doradczej, budowlanej, handlu, usług, IT, kadr, audytu, transportu, funduszy unijnych, księgowej, produkcyjnej!

Aktualnie Porady i Pomoc prawna obejmują: Porady prawne na temat spraw i zdarzeń. Opinie prawne dotyczące przedkładanych spraw i proponowanie kierunków działania i postępowania dla optymalizacji bezpieczeństwa prawnego, finansowego i osobistego. Wszczynanie i prowadzenie spraw cywilnych, karnych i administracyjnych w sadach, prokuraturze i urzedach administracji państwowej. W sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i majątkowych na życzenie zawierane są Ugody Przedsądowe.

Udostępnij na: