Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zarządzki poszukuje Aplikantów Radcowskich I roku, Absolwentów Prawa.

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zarządzki poszukuje Aplikantów Radcowskich I roku, Absolwentów Prawa. 

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zarządzki Biuro w centrum Warszawy – ul. Marszalkowska 115  lokal 217 (Stacja Metro Plac Bankowy) – poszukuje Aplikantów I –  roku ze znajomością prawa gospodarczego, a także z dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Ważne jest orientacja kandydata/tki w problematyce Izba Gospodarcza – Organ Samorządu Przedsiębiorców.

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email:

zarzadzki.marek@oirpwarszawa.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZLECENIOBIORCY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zarządzki z siedzibą w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 20/18 (dalej: „KRP MZ”), tel.: +48 22 828 16 00 . Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w KRP MZ można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: zarzadzki.marek@oirpwarszawa.pl
 2. Podanie danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji.
  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a) w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
  b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a KRP MZ, co stanowi uzasadniony prawnie interes KRP MZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  c) w przypadku Pana/Pani obecności na terenie KRP MZ w celu zapewnienia bezpieczeństwa KRP MZ, jej personelu i klientów poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, co stanowi uzasadniony prawnie interes KRP MZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  d) za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. celu przechowywania Pana/Pani danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji prowadzonych w KRP MZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia umowy z KRP MZ.
 3. KRP MZ może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez SMM.
 5. W granicach określonych przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
  a) dostępu do treści swoich danych,
  b) ich sprostowania,
  c) ich usunięcia,
  d) ograniczenia przetwarzania,
  e) przenoszenie danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby KRP MZ przesłała je do innego administratora. Jednakże KRP MZ zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które KRP MZ przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na realizacji uzasadnionego prawnie interesu SMM.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres e-mail: zarzadzki.marek@oirpwarszawa.pl
 2. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez KRP MZ narusza przepisy RODO.

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

1) „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych umieszczoną pod powyższym ogłoszeniem   rekrutacyjnym, w tym z informacją o celach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych”.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV/list motywacyjny w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV/liście motywacyjnym odpowiedniej zgody.

Udostępnij na: