Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Zubrzycki nawiąże współpracę z Radcami Prawnymi a także Prawnikiem/Aplikantem Radcowskim w dwóch dziedzinach

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Zubrzycki nawiąże współpracę z Radcami Prawnymi a także Prawnikiem/Aplikantem Radcowskim w następujących dziedzinach:

Prawo nieruchomości

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Zubrzycki świadczy kompleksową obsługę prawną dla Klientów działających głównie na rynku nieruchomości. W związku z rozwojem Kancelarii, nawiążemy współpracę z Radcą Prawnym oraz niezależnie z Prawnikiem/Aplikantem Radcowskim, posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa nieruchomości.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie, w szczególności: 

 • dokonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb inwestorów,
 • opracowywanie umów i udział w negocjacjach transakcji nabycia nieruchomości na cele mieszkaniowe, handlowe i usługowe na zlecenie inwestorów,
 • przygotowywanie i udział w negocjacjach umów najmu i dzierżawy nieruchomości dla potrzeb inwestorów,
 • doradztwo prawne i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych dotyczących wszelkich aspektów realizacji inwestycji planowanych na nabywanych nieruchomościach, w tym zakresie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, itd.
 • doradztwo prawne w zakresie wyboru najlepszej formy nabycia prawa do korzystania z nieruchomości, w tym ocena możliwości realizacji planowanej inwestycji w świetle przepisów prawa,
 • doradztwo prawne przy sprzedaży lokali w projektach realizowanych przez inwestorów – klientach Kancelarii oraz oddawania ich do używania w innych formach.

oraz

Obsługa prawna spółek prawa handlowego

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Zubrzycki świadczy także kompleksową obsługę prawną dla Klientów związaną z obsługą korporacyjną spółek. Dlatego nawiążemy też chętnie współpracę z Radcą Prawnym oraz niezależnie z Prawnikiem/Aplikantem Radcowskim, posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa spółek handlowych.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie, m.in.: 

 • obsługa korporacyjna Klientów Kancelarii – spółek prawa handlowego,
 • opracowywanie aktów założycielskich spółek prawa handlowego, a także projektów uchwał oraz umów z zakresu prawa handlowego (uchwały organów spółek prawa handlowego, protokoły z Walnych Zgromadzeń Wspólników spółek prawa handlowego, umowy zbycia udziałów itd.),
 • przygotowywanie i składanie odpowiednich wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym w systemie teleinformatycznym S24,
 • udział w procesach M&A (fuzje i przejęcia), a także łączenia spółek prawa handlowego,
 • restrukturyzacja, łączenie i podział spółek prawa handlowego oraz optymalizacja ich działalności pod względem prawnym i organizacyjnym.
 • Przygotowywaniu umów wspólników, o wspólnych przedsięwzięciach i podobnych.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa nieruchomości, w tym w szczególności ich nabywania oraz procesu budowlanego;
 • doświadczenia w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym spółek prawa handlowego;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • dobrej organizacji czasu pracy;
 • komunikatywności i zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków;
 • odpowiedzialności za jakość i terminowość realizowanych zadań.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o współpracę (B2B) lub umowy o pracę,
 • pracę na rzecz podmiotów realizujących ciekawe projekty mieszkaniowe oraz komercyjne o ugruntowanej pozycji na rynku deweloperskim;
 • możliwość uczestniczenia w prestiżowych projektach, w tym również międzynarodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@zubrzycki.waw.pl, do dnia 2.04.2021 r.

***

Zastrzegamy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Udostępnij na: