Kancelaria Radcy Prawnego i Syndyka zatrudni aplikanta I roku

Kancelaria Radcy Prawnego i Syndyka specjalizuje się w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym – prawnicy Kancelarii działają w charakterze pełnomocników uczestników postępowań jak również w charakterze Syndyka. Oprócz specjalizacji wiodącej, praktyka prawnicza nakierowana jest na obsługę spraw cywilnych i gospodarczych, w tym również procesową.

 

 

 

Wymagania:

 

– dyspozycyjność 5 dni w tygodniu

 

– dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,

 

– łatwość redagowania tekstów

 

– duża precyzja w wykonywaniu zadań

 

 

 

Zakres czynności

 

– kompleksowa obsługa postępowań

 

– samodzielne sporządzanie pism w toku postępowań

 

– analiza problemów prawnych pod kątem wyboru optymalnej ścieżki postępowania

 

– współpraca z notariuszami, sądami upadłościowymi

 

 

 

Oferujemy

 

– Stabilne warunki zatrudnienia – możliwa umowa o pracę

 

– Udział w szkoleniach i konferencjach

 

– Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, awansu i rozwoju zawodowego

 

– Możliwość objęcia patronatem po zdanym egzaminie zawodowym

 

 

 

Kandydatów spełniających powyższe kryteria, prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres: kadry@pgwkancelaria.pl

 

Udostępnij na: