Kancelaria Radcy Prawnego Dr Robert Siwik nawiąże stałą współpracę z aplikantem radcowskim (prawo zamówień publicznych)

Kancelaria Radcy Prawnego Dr Robert Siwik poszukuje do stałej współpracy w siedzibie Kancelarii aplikanta radcowskiego.

Jesteśmy kancelarią ekspercką, specjalizującą się w prawie zamówień publicznych oraz doradztwie przy przygotowaniu i realizacji złożonych projektów inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym w zakresie projektów korporacyjnych, nieruchomościowych i deweloperskich. Szczególne doświadczenie posiadamy także przy kompleksowej obsłudze prawnej kontraktów budowlanych (FIDIC i non-FIDIC), w tym w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami (np. z tytułu kar umownych, czy z tytułu niewykonania/ nienależytego wykonania umowy), na etapie przedsądowym oraz sądowym/arbitrażowym.

Wymagania:

– status aplikanta radcowskiego;
– doświadczenie w kancelarii prawnej lub w dziale prawnym/ u zamawiającego na stanowisku wymagającym pracy merytorycznej w zakresie prawa zamówień publicznych – wymóg konieczny;
– doświadczenie  w zakresie spraw procesowych (sporządzanie pozwów, wniosków, pism w – toku postępowań sądowych, środków zaskarżenia itp.) i doradztwa w zakresie projektów infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych (budowlanych) będzie dodatkowym atutem;
– dobra znajomość prawa zamówień publicznych – wymóg konieczny;
– dyspozycyjność 3 – 5 dni w tygodniu (oferujemy elastyczność czasową);
– samodzielność oraz dobra organizacja czasu pracy; praca pod presją czasu;
– terminowość i zaangażowanie w powierzone zadania, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista;
– dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego.

Oferujemy:

– stabilne warunki współpracy w oparciu o umowę o współpracy (B2B);
– wynagrodzenie dostosowane do posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego;
– realizację interesujących projektów krajowych oraz międzynarodowych; udział w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi;

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z kancelarią proszone są o przesłanie CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres email: robert.siwik@siwik-law.pl. W wiadomości prosimy o zakreślenie oczekiwań finansowych (brutto).

Z góry dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Udostępnij na: