Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Krawczyk nawiąże stałą współpracę z aplikantką/aplikantem radcowskim I/II roku

Oczekujemy:

 • dobrej znajomość prawa cywilnego, postępowania cywilnego,  oraz kodeksu spółek handlowych;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w postępowaniach z zakresu prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego
 • samodzielności;
 • odpowiedzialności i rzetelności;
 • komunikatywności;
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • znajomość języka angielskiego;

Zadania:

 • sporządzenie i opiniowanie umów;
 • doradztwo dla podmiotów gospodarczych, rozwiązywanie bieżących problemów prawnych;
 • sporządzanie analiz i opinii prawnych z różnych dziedzin prawa;
 • doradztwo dla wierzycieli lub dłużników w postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • prowadzenie spraw procesowych pod nadzorem pełnomocników;
 • korporacyjna obsługa spółek prawa handlowego;

Zapewniamy

 • uzyskanie umiejętności wielopłaszczyznowego rozwiązywania zagadnień prawnych
  z uwzględnieniem biznesowych oczekiwań klientów;
 • wsparcie merytoryczne radców prawnych i adwokatów;
 • bezpośredni kontakt z klientem;
 • dogodną lokalizację biura w centrum Warszawy.

Osoby zainteresowane prosimy wysyłać CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na adres e-mail: office@krawczyklegal.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane przez nas aplikacje.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w toku procesu rekrutacji jest: Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Krawczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa, office@krawczyklegal.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w powyższym ogłoszeniu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby biorącej udział w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia),
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną lub obsługą księgowo-kadrową Administratora,
 4. Dane osobowe przetwarzane będą do zakończeniu procesu rekrutacji, nie dłużej niż  przez okres 3 miesięcy od daty ich wpływu do Kancelarii.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji.
 6. Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Nadto, osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych lub cofnięcie ww. zgody oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.
 8. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a także nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Udostępnij na: