Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak nawiąże współpracę (także zdalną) z aplikantem radcowskim II lub III roku.

Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak nawiąże współpracę (także zdalną) z aplikantem radcowskim II lub III roku.

 

Zakres współpracy obejmie w szczególności:

 

 

 • zastępstwo sądowe w procesach gospodarczych,
 • tworzenie i weryfikacja umów gospodarczych,
 • obsługa korporacyjna spółek,

 

Wymiar współpracy: początkowo ok. 20h tygodniowo, z możliwością rozszerzenia współpracy. Możliwa współpraca zdalna.

 

Warunek konieczny: doświadczenie w prowadzeniu procesów gospodarczych, solidność, odpowiedzialność za powierzone działania, skrupulatność, komunikatywność.

 

Mile widziane doświadczenie i wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa autorskiego.

 

Zainteresowanych aplikantów prosimy o przesłanie CV oraz propozycji warunków współpracy na adres: biuro@dmkancelaria.pl

 

W korespondencji prosimy o umieszczenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z rekrutacją, nawiązaniem i realizacją współpracy z Kancelarią.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

 

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak (ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa, NIP: 8381765174).
 2. Kontakt z Administratorem Danych: biuro@dmkancelaria.pl
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres danych przekazanych przez użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania/siedziby, numeru telefonu, adresu IP komputera.
 4. Przetwarzamy Państwa dane w celach nawiązania i realizacji współpracy z Kancelarią.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby realizować cele wskazane powyżej.
 6. Podstawa przetwarzania danych to udzielona przez Państwa zgoda.
 7. Państwa dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub zmiany zakresu lub celów przetwarzania danych, o którą Państwo poprosicie.
 8. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, np. USA. Nie będą także profilowane.
 10. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Udostępnij na: