KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANDRZEJ WYGLĄDAŁA

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzeja Wyglądały zlokalizowana na Saskiej Kępie zatrudni osobę z wykształceniem prawniczym na stanowisko:

 

Prawnik

 

Wymagania:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze – rozpoczęta aplikacja będzie dodatkowym atutem,
 • co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w pracy w kancelarii,
 • umiejętność formułowania pism procesowych,
 • doświadczenie oraz bogata wiedza merytoryczna z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz prawa handlowego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność i zaangażowanie.

 

Oferujemy:

 

 

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: kancelaria@aw-kancelaria.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

 

Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Andrzeja Wyglądała prowadzącego działalność pod firmą: „Kancelaria radcy prawnego Andrzej Wyglądała” w Warszawie w celu realizacji procesu rekrutacji, w której biorę udział.”

 

 

p data-test=”RodoClause”

 

Klauzula informacyjna:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Wyglądała prowadzący działalność pod firmą: „Kancelaria radcy prawnego Andrzej Wyglądała” w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28/23 kod pocztowy 03-938 e-mail: kancelaria@aw-kancelaria.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział tj. oceny kwalifikacji, doświadczenia, umiejętności kandydata.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda i uzasadniony interes Administratora.
 4. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez niekorzystnych dla siebie konsekwencji, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez skierowanie przez Panią/Pana jednoznacznego oświadczenia woli w tym zakresie, na adres mailowy wskazany w punkcie 1.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.
 6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały osoby, które zostały do tego upoważnione przez Administratora oraz osoby, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Osoby te zobowiązane będą do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe prowadzenie rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
 8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

Udostępnij na: