Kancelaria radcowska podejmie współpracę z aplikantem I lub II roku aplikacji

Kancelaria JAMORSKI I PARTNERZY Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie podejmie wsółpracę z aplikantem I lub II roku aplikacji radcowskiej odbywajacym aplikację na terenie m.st. Warszawy.

 

Wymagana znajomość nastepujących dziedzin prawa: prawo spółek, umowy gospodarcze, prawo pracy, a także znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Znajomość terminologii Legal English będzie dodatkowym atutem.

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem na adres kancelaria@jamorski.pl wpisując w temacie maila „Aplikant radcowski” oraz swoje imię i nazwisko.

 

Kancelaria informuje, że skontaktuje się z wybranymi Kandydatami.

 

Jednoczesnie prosimy o załączenie oraz podpisanie następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Prawną JAMORSKI I PARTNERZY Radcowie Prawni w zakresie rekrutacji na stanowisko \”Aplikant radcowski\”.

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 

– rekrutowany przyjmuje do wiadomości że Administratorem danych będzie Kancelaria Prawna JAMORSKI I PARTNERZY Radcowie Prawni;

 

– na potrzeby procesu rekrutacji dane rekrutowanego nie zostaną dalej udostępnione ani powierzone;

 

– w sprawach przetwarzania rekrutowani mogę kontaktować się z Administratorem danych na adres korespondencyjny Kancelarii Prawej JAMORSKI I PARTNERZY Radcowie Prawni: kancelaria@jamorski.pl;

 

– dane osobowe rekrutowanego będą przetwarzane do czasu: wycofania zgody na ich przetwarzanie, zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż 5 miesiące od daty niniejszego ogłoszenia;

 

– proces rekrutacji nie będzie odbywał się w sposób zautomatyzowany.”

Udostępnij na: