Kancelaria Radców Prawnych Otawski Dziura Jędrzejewski i Partnerzy zatrudni Prawnika

Kancelaria Radców Prawnych Otawski Dziura Jędrzejewski
i Partnerzy

 

zatrudni Prawnika

 

Wymagania:

 

Doskonała i praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych – warunek niezbędny

 

Minimum roczne doświadczanie w obsłudze Zamawiających w zakresie zamówień publicznych – warunek niezbędny

 

– Przygotowywanie pism w toku postępowania odwoławczego przed KIO będzie dodatkowym atutem

 

– Doświadczenie w reprezentacji Zamawiającego przed KIO będzie dodatkowym atutem
– Znajomość ustawy o umowach  koncesji na roboty budowlane i usługi, prawa administracyjnego oraz prawa pracy będzie dodatkowym atutem

 

– Doświadczenie zawodowe z zakresu postępowań sądowych oraz  postępowań o udzielenie    zamówienia publicznego będzie dodatkowym atutem

 

– Biegła znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office / LEX

 

– Umiejętność pracy pod presją czasu

 

– Dobra organizacja pracy

 

– Dokładność, rzetelność, skrupulatność

 

– Dyspozycyjność

 

– Prawnik / Adwokat / Radca Prawny / Aplikant Radcowski / Aplikant adwokacki

 


Oferujemy:  

 

 

 

– Zatrudnienie w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia

 

– Rozwój zawodowy w dynamicznym, młodym zespole prawników
– Ciekawą pracę nad interesującymi projektami
– Atrakcyjne warunki współpracy i lokalizacji biura

 

 

 

 

 

Zakres obowiązków:

 

 

 

– Przygotowanie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych: przygotowywanie / opiniowanie ogłoszeń o zamówieniu / SIWZ / pism i zawiadomień w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

-Przygotowanie uzasadnień na okoliczność wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy lub unieważnienia postępowania

 

– Wykonywanie czynności badania i oceny ofert, weryfikacji podmiotowej wykonawców, sprawdzania oświadczeń, JEDZ, dokumentów i pełnomocnictw

 

– Przygotowanie projektów pism, skarg, prezentacji

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje zawierające: CV prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do 27 września 2018r. na adres: karolina.tarnawska@kancelariaodj.pl

 

Aplikacje powinny zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

 

Udostępnij na: