Kancelaria Radców Prawnych Mioduski i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w PŁOCKU poszukuje prawnika / aplikanta I roku aplikacji

Kancelaria Radców Prawnych zajmująca się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego i osób fizycznych, w związku z dynamicznym rozwojem prowadzi rekrutację na stanowisko:

Prawnik / Aplikant I roku aplikacji

Miejsce pracy: Płock

Zakres obowiązków:

 • analiza akt spraw, orzecznictwa i piśmiennictwa,
 • przygotowywanie projektów pism procesowych – pozwów, odpowiedzi na pozwy, replik, wniosków, a także umów, statutów, regulaminów i innych dokumentów,
 • przygotowanie projektów opinii prawnych,
 • reprezentacja klientów przed sądami i organami wymiaru sprawiedliwości,
 • kontrolowanie stanu prowadzonych spraw.

Oczekiwania wobec Kandydata:

 • ukończone studia prawnicze, mile widziana rozpoczęta aplikacja radcowska
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa cywilnego, handlowego, pracy, administracyjnego, postępowania cywilnego i administracyjnego,
 • biegły angielski w mowie i piśmie, mile widziana znajomość Legal English,
 • umiejętność posługiwania się językiem pisanym, sporządzanie pism w sposób staranny, przejrzysty i czytelny,
 • profesjonalizm w wykonywaniu powierzanych zadań, chęć samodoskonalenia zawodowego,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • prawo jazdy kat. B.

Nasza oferta:

 • praca w renomowanej kancelarii prawnej, przy bardzo ciekawych projektach,
 • możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia pod nadzorem profesjonalistów,
 • praca w doświadczonym zespole,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość kontaktu z klientem i samodzielnego prowadzenia spraw.

CV proszę przesyłać na adres: sekretariat@kancelariamioduski.pl do dnia 23.07.2021 r.

Prosimy o umieszczenie na CV poniższych oświadczeń: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Mioduski i Wspólnicy Sp. j. siedzibą w Płocku w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Prawnik/Aplikant I roku aplikacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Mioduski i Wspólnicy Sp. j. siedzibą w Płocku w celu przeprowadzenia innych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w Kancelarii na takie samo stanowisko lub stanowisko zbliżone. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia Pani/Pana zgłoszenia pod uwagę w innych przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Ponadto informujemy, że w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych RODO) administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Kancelaria Radców Prawnych Mioduski i Wspólnicy Sp. j. siedzibą w Płocku pod adresem ul. Kwiatka 36 lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000448466. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w w/w zakresie. Nie będziemy udostępniać podanych danych innym odbiorcom. Nie będziemy przekazywać podanych danych poza teren UE. Macie Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Podane dane będą przetwarzanie przez okres rekrutacji i okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu odwołania zgody. Macie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych może naruszać przepisy prawa. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy okonska@kancelariamioduski.pl.

Udostępnij na: