Kancelaria Radców Prawnych Baka&Pękalski sp. j. poszukuje radcy prawnego

Dodane: 28 września 2021 12:51 - ważne do: 29 października 2021

Kancelaria Radców Prawnych Baka & Pękalski sp. j. z siedzibą w Warszawie nawiąże współpracę z radcą prawnym w zakresie obsługi klientów korporacyjnych.

Poszukujemy osoby, która:

 • posiada uprawnienia radcy prawnego (współpraca B2B);
 • posiada doświadczenie w zakresie prawa procesowego w obszarze prawa finansowego i bankowego (obsługa spraw frankowych);
 • posiada prawo jazdy kat. B oraz dysponuje samochodem z możliwością wykorzystania go na cele służbowe;
 • jest samodzielna, skrupulatna i dobrze zorganizowana;
 • jest komunikatywna oraz posiada umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Zgłoszenia prosimy kierować w formie elektronicznej na adres biuro@kancelaria-bakapekalski.pl.

Zastrzegamy, że będziemy się kontaktować z wybranymi osobami.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Baka & Pękalski sp. j. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem biuro@kancelaria-bakapekalski.pl.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia, posiadanych umiejętności) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie pozostałych danych osobowych wskazanych w aplikacji), tj. na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie (zamieszczenie danych w dokumentach aplikacyjnych i ich przesłanie).
  Administrator nie wymaga podania danych osobowych szczególnej kategorii i nie będzie ich przetwarzał. W przypadku ich zamieszczenia w aplikacji Administrator niezwłocznie je usunie, chyba że zgoda na ich przetwarzanie została udzielona w odrębnym oświadczeniu aplikującego.
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Dane będą przechowywane przez okres roku.
 3. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem że mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator na podstawie umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności firmom hostingowym.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres prowadzenia rekrutacji i wyłącznie do czasu przyjęcia lub odrzucenia Państwa aplikacji.
 5. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Udostępnij na: