Kancelaria prawno-podatkowa zatrudni Aplikanta Adwokackiego/Aplikanta Radcowskiego

 

 

Kancelaria LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi.

 

 

 

Jesteśmy kancelarią prawno – podatkową świadczącą kompleksowe usługi doradcze z zakresu prawa dla klientów polskich i zagranicznych. W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy ambitnych kandydatów na stanowisko Aplikanta Adwokackiego/Racowskiego do Działu Prawnego/Compliance

 

 

 

Aplikant Adwokacki/Aplikant Radcowski

 

 

 

Miejsce pracy: Warszawa ul. J.U. Niemcewicza (przy Al. Jerozolimskich)

 

 

 

Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało: 

 

 

 • Stała i samodzielna obsługa prawna przedsiębiorców;
 • Przygotowywanie wewnętrznych aktów korporacyjnych i organizacyjnych;
 • Reprezentacja w postępowaniach gospodarczych, administracyjnych, podatkowych
 • Obsługa procesu windykacji (windykacja miękka, windykacja procesowa, postepowania po bezskuteczności egzekucji);
 • Prowadzenie postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym optymalizacja sytuacji prawnej klienta;
 • Prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości – badanie stanu prawnego, przygotowywanie umów, zabezpieczanie interesu klienta;
 • Audyt prawny nieruchomości i przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • Obsługa prawna dotycząca podziału, łączenia, przekształcania spółek oraz doradztwo w zakresie optymalizacji formy działalności gospodarczej;

 

 

 

Od kandydatów oczekujemy:  

 

 

 • Statusu aplikanta adwokackiego co najmniej I roku;

 

 

 • Gruntownej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego;
 • Bardzo ważną cechą jest komunikatywność oraz umiejętność swobodnego i profesjonalnego prowadzenia relacji z klientem;
 • Pozytywnego nastawienia do zadań i wysokiej kultury osobistej;
 • Umiejętności pracy w zespole, organizacji pracy, zarzadzania czasem i zasobami ludzkimi;
 • Umiejętności analizowania przepisów prawnych, wyszukiwania orzecznictwa i wykorzystywania ich w sporządzanych pismach procesowych;
 • Umiejętności obsługi programów Microsoft Office;
 • Znajomość programów Lex i Legalis będzie dodatkowym atutem;

 

 

 • Doświadczenia w reprezentowaniu klientów przed sądami, organami administracji państwowej;
 • Umiejętności samodzielnego ustalania taktyki procesowej i sporządzania pism procesowych;

 

 

 • Znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie;

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • Współpracę w pełnym wymiarze czasu;

 

 

 • Udział w ciekawych projektach prawnych dla podmiotów polskich i międzynarodowych;
 • Możliwość samodzielnego prowadzenia spraw o szerokim spektrum zagadnień (z zakresu prawa gospodarczego, upadłościowego, podatkowego);
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w zespole profesjonalistów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach tematycznych, w szczególności dotyczących prawa podatkowego;
 • Możliwość objęcia patronatem;

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@ltca.pl

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 

1) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest spółka LTCA II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz spółka LTC Aquila Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp.k. z siedzibą w Warszawie, obie pod adresem ul. Niemcewicza 26 lok. U10, 02-306 Warszawa (dalej jako „ADO”).

 

2) Z ADO można kontaktować się listownie na adres wskazany w ust. 1) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ltca.pl/

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na

 

przetwarzanie w określonym w zgodzie celu .

 

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy ADO w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia .

 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/

 

i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody.

 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych

 

dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej  GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Udostępnij na: