Kancelaria Prawnicza CONTRAHENDO podejmie współpracę z aplikantem radcowskim II lub III roku aplikacji

Kancelaria Prawnicza CONTRAHENDO podejmie współpracę B2B z aplikantem radcowskim II lub III roku aplikacji.

 

Oczekujemy:

 

 

  • doświadczenia w bieżącej obsłudze prawnej spółek, w szczególności w zakresie: prawa korporacyjnego, prawa pracy, prawa umów;
  • doświadczenia procesowego;
  • samodzielności w działaniu;
  • sumienności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

CV prosimy przesyłać na adres aplikanci@contrahendo.pl z dopiskiem w tytule e-maila „nr 1/09/2018”. Prosimy o zamieszczenie w nadsyłanych dokumentach klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV przez CONTRAHENDO Kancelarię Prawniczą Agnieszka Roguska – Kikoła, ul. Górczewska 224 lok. 21, 01-460 Warszawa, w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Aplikanta Radcowskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku)”.

 

Ponadto informujemy, iż Administratorem danych jest CONTRAHENDO Kancelaria Prawnicza Agnieszka Roguska – Kikoła, ul. Górczewska 224 lok. 21, 01-460 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia   przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

 

Kancelaria zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać do dnia 30.09.2018 r.

 

 

 

Udostępnij na: