Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. podejmie współpracę z aplikantem I lub II roku

Renomowana Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wilczej 46 podejmie współpracę z aplikantem I lub II roku aplikacji radcowskiej

WYMAGANIA:

 • bardzo dobra znajomość prawa gospodarczego, a w szczególności prawa spółek oraz prawa cywilnego materialnego i procesowego;
 • umiejętność samodzielnego opracowywania pism procesowych oraz opinii i analiz prawnych;
 • chęć rozwoju zawodowego w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek z uwzględnieniem aspektów procesowych i korporacyjnych (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie sporów gospodarczych oraz w pracy ze spółkami publicznymi, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • odpowiedzialność, sumienność, umiejętność logicznego myślenia oraz doskonała organizacja pracy.

OFERUJEMY:

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz doświadczenia;
 • możliwość rozwoju w Kancelarii zajmującej się ciekawymi i różnorodnymi sprawami;
 • sposobność udziału w projektach dodatkowych, takich jak szkolenia czy konferencje.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i dopiskiem w tytule maila „REKRUTACJA LTG” na adres rekrutacja@rkkw.pl

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

W treści CV oraz maila prosimy o zamieszczenie następującej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, zawartych w złożonej dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu ”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie w wybranymi kandydatami.

Przyszłe rekrutacje

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa dla celów przyszłych rekrutacji”.

Klauzula informacyjna

 1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337285, NIP: 5213540088, REGON: 142011396 (dalej jako: „Administrator”).
  Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl, adres siedziby Administratora lub telefonicznie na numer: + 48 22 541 70 80.
 2. W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?
  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla następujących celów:
  – rekrutacji, a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora;
  – wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (przede wszystkim Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych), związanych z procesem zatrudnienia.
 3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
  W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanie może opierać się na wskazanych poniżej podstawach prawnych:
  – rekrutacja (pkt. 2 lit. a) – podstawą jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  – wykonywanie obowiązków wynikających z prawa pracy (pkt. 2 lit. b) – podstawą są obowiązki prawne ciążące na Administratorze, wynikające z prawa krajowego np. Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych.
 4. Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane?
  W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (proces rekrutacyjny) dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po upływie trzech lat – o ile wcześniej Pani/Pan nie cofnie udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.
  W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego przez przepisy prawa.
 5. Jakim podmiotom Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe?
  Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.
 6. Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?
  Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.
 7. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych?
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją cofnąć w każdym czasie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem?
  Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
Udostępnij na: