Kancelaria Prawna LawCounsel RADCA PRAWNY/ADWOKAT

Kancelaria Prawna LawCounsel A. Jakubiak sp. k.  podejmie współpracę z radcami prawnymi/adwokatami, w zakresie obsługi Klientów Kancelarii.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 

  • uprawnień zawodowych radcy prawnego / adwokata;
  • dobrej znajomości prawa nieruchomości, prawa energetycznego, procesowego cywilnego i prawa gospodarczego;
  • sumienności i samodzielności;
  • zdolności analitycznych;
  • umiejętności organizacji czasu pracy i pracy w zespole.

 

 

 

CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” należy kierować elektronicznie na adres:

 

sekretariat@lawcounsel.pl

 

Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane osobowe kandydatów do pracy w Kancelaria Prawnej LawCounsel A. Jakubiak sp. k. z siedzibą w Warszawie, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane przez Kancelarię wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres maksymalnie 3 miesięcy od daty ich wpływu do Kancelarii, nie dłużej jednak niż do zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Udostępnij na: