Kancelaria Prawna LawCounsel nawiąże współpracę z radcą prawnym

Kancelaria Prawna LawCounsel nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej spółki energetycznej.

 

Nasze oczekiwania wobec kandydata:

 

 

 

 

  • tytuł zawodowy radcy prawnego,
  • znajomość prawa energetycznego, cywilnego i procedury cywilnej, prawa zamówień publicznych i prawa pracy;
  • doświadczenie w zakresie postępowań o ustanowienie służebności przesyłu, zasiedzenie i bezumowne korzystanie;
  • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej i/lub w spółce na stanowisku prawnika;
  • dyspozycyjność (dyżury u Klienta w wymarze 3 dni po 8h w tygodniu);
  • rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

Zakres obowiązków:

 

 

 

 

  •  bieżąca obsługa prawna Klienta Kancelarii, szczególnie w zakresie realizacji inwestycji, roszczeń włascicieli nieruchomości, prawa energetycznego,  prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa  pracy (sporządzanie opinii prawnych, sporządznie umów i porozumień);

 

 

  • reprezentacja Klienta Kancelarii w postępowaniach sądowych, w szczególności w zakresie ustanowienia służebności przesyłu, bezumownego korzystania oraz z zakresu prawa pracy.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: sekretariat@lawcounsel.pl

 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Kancelarię Prawną LawCounsel A. Jakubiak sp.k. z siedzibą w Warszawie  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

 

 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych  osobowych jest Kancelaria Prawna LawCounsel A. Jakubiak sp.k. z siedzibą w Warszawie ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Udostępnij na: