Kancelaria Prawna Kijewski Graś poszukuje osoby na stanowisko Radca Prawny – Dział Prawa Nowych Technologii

Kancelaria Prawna Kijewski Graś poszukuje osoby na stanowisko Radca Prawny – Dział Prawa Nowych Technologii

Zakres obowiązków:
1. uczestnictwo w negocjacjach, opracowywaniu i opiniowaniu projektów umów z dostawcami klientów w zakresie IT, IP, Blockchain, nowych technologii, a także przygotowywaniu innych dokumentów o charakterze prawnym,
2. opracowywanie warunków umów podwykonawczych oraz innych umów na potrzeby bieżącej realizacji kontraktów,
3. bezpośredni kontakt z podwykonawcami oraz innymi kontrahentami,
4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań oraz prowadzenie archiwizacji przygotowanej dokumentacji,
5. dostarczanie wysokiej jakości opinii i rozwiązań prawnych,
6. obsługa prawna klientów kancelarii w ich siedzibie na terenie m. st. Warszawy.

Wymagania:

1. doświadczenie zawodowe, jako adwokat/radca prawny w zakresie prawa IT, IP i nowych technologii, w szczególności przy negocjowaniu i opiniowaniu projektów umów,
2. doświadczenie praktyczne związane z problematyką prawa cywilnego, prawa autorskiego oraz IT,
3. znajomość języka angielskiego,
4. znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i poczty elektronicznej,
5. bardzo dobra organizacja czasu pracy,
6. wysoka kultura osobista,
7. zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działania pod presją czasu,
8. dyspozycyjność 5 dni w tygodniu

Oferujemy:
1. rozwój zawodowy,
2. pracę w młodym i dynamicznym zespole,
3. możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia swoich kwalifikacji,
4. dużą samodzielność w działaniu,
5. współpracę w ramach własnej działalności gospodarczej lub umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kglegal.pl z dopiskiem „Dział Prawa Nowych Technologii”.

Do apli­ka­cji pro­si­my do­łą­czyć oświad­cze­nie: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji”.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Udostępnij na: