Kancelaria Prawna Janc & Partners sp. k. zatrudni aplikanta radcowskiego

Kancelaria Prawna Janc & Partners sp. k. z siedzibą w Warszawie, świadcząca pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom w różnych obszarach działalności gospodarczej, poszukuje kandydatów na stanowisko:

APLIKANT RADCOWSKI

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres Obowiązków:

 • aktywny udział w pracach przy obsłudze zleceń klientów Kancelarii,
 • przygotowywanie projektów pism procesowych, opinii oraz informacji,
 • analiza przepisów i orzecznictwa,
 • zastępstwo procesowe.

Oczekujemy:

 • statusu aplikanta radcowskiego,
 • minimum rocznego doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej,
 • umiejętności redagowania pism,
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiającej opracowywanie dokumentów w tym języku,
 • samodzielności, skrupulatności, zaangażowania oraz odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • dobrej organizacji pracy, terminowości i zdolności priorytetyzacji zadań,
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres kancelaria@janc.eu do dnia 22 października 2020 roku.

Zastrzegamy możliwość częściowego przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Prawną Janc & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Opcjonalnie, w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie: „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.’’

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Janc & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Szucha 2/4lok. 32 , 00-582 Warszawa. Pana/Pani dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji, podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub do czas zakończenia rekrutacji w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak danych w zakresie wskazanym  przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem.. Podane dane osobowe nie będą wykorzystane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Udostępnij na: