Kancelaria prawa gospodarczego zatrudni aplikanta

Kancelaria BMME Radcowie Prawni specjalizująca się w prawie gospodarczym oraz prawie ochrony danych osobowych zatrudni aplikanta.  Poszukujemy osoby kreatywnej, uporządkowanej, otwartej na doskonalenie zawodowe także w nowych dziedzinach prawa.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 

 • status aplikanta aplikacji radcowskiej lub adwokackiej
 • umiejętności sporządzania projektów pism procesowych
 • znajomości podstawowych zagadnień z zakresu prawa gospodarczego
 • gotowości do kształcenia i rozwoju w kierunku związanym z ochroną danych osobowych
 • umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji
 • dobrej organizacji pracy, dokładności i systematyczności
 • znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie podstawowym

 

Do obowiązków będzie należało:

 

 

 • sporządzanie dokumentów audytowych i korporacyjnych
 • sporządzanie projektów pism procesowych oraz projektów opinii prawnych
 • obsługa prawna transakcji
 • zastępstwo procesowe
 • kontakty z klientami Kancelarii
 • obsługa administracyjno-biurowa

 

Kandydatom oferujemy:

 

 

 • Komfortowe warunki pracy w nowej siedzibie Kancelarii
 • Pracę w profesjonalnym, młodym zespole
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z Kancelarią prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres: rekrutacja@bmme.pl.

 

Klauzula informacyjna

 

BMME Radcowie Prawni Majkowski i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostaszewska 4, 01-993 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000410710, numer NIP: 5252526922, numer REGON: 146003761, będąca Administratorem Danych informuje, iż dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) albo podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych kandydaci dokonujący zgłoszenia mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Kandydaci dokonujący zgłoszenia mają również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na czynności związane z przetwarzaniem ich danych osobowych sprzecznie z przepisami prawa.

 

 

 

Udostępnij na: