Kancelaria podejmie współpracę z radcami prawnymi oraz aplikantami radcowskimi

FISTEK Kancelaria Prawna podejmie współpracę z radcami prawnymi / aplikantami radcowskimi. Główne obszary działalności kancelarii to stała obsługa przedsiębiorstw (głównie spółek prawa handlowego) oraz osób fizycznych.

Współpraca w zakresie obsługi klientów kancelarii – przedsiębiorstw (głównie spółek prawa handlowego) oraz osób fizycznych – udzielanie porad, dokonywanie analiz prawnych, przygotowanie pism procesowych, projektów umów, opinii prawnych, uchwał, regulaminów itp., jak również zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych/gospodarczych.

Wymagania:

 • doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, gospodarczego – handlowego oraz prawa procesowego (w szczególności procedury cywilnej oraz procedury w sprawach gospodarczych);
 • zdolności analitycznych,
 • samodzielności, rzetelności, inicjatywy, odpowiedzialności i pełnego zaangażowania w wykonanie powierzonych zadań
 • zaangażowania i zorganizowania
 • komunikatywności

Współpraca głównie w trybie zdalnym.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o przesyłanie CV na adres kancelaria@fistek.eu

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę może Pani/Pan cofnąć w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Radcy Prawnego Mariusz Fistek z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z dnia 2018.05.24) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

Kancelaria informuje także, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Fistek, ul. Młodzieńcza 6a, 03-655 Warszawa adres poczty elektronicznej: kancelaria@fistek.eu,
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem, na przykład: podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne czy rachunkowo – księgowe,
 • Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przechowywanie danych na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres jednego roku,
 • Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową dopuszczenia do procesu rekrutacji,
 • Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Udostępnij na: