Kancelaria nawiąże współpracę z radcą prawnym

SP LEGAL Kancelaria Prawna i Patentowa podejmie współpracę z radcą prawnym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu. Do obowiązków Radcy prawnego będzie należało świadczenie pomocy prawnej na rzecz klientów kancelarii w tym prowadzenie spraw związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem, sporządzanie i opiniowanie umów, rozstrzyganie przedstawianych problemów prawnych, jak również prowadzenie i współpraca w prowadzeniu postępowań spornych.

Istotna jest sumienność, rzetelność i samodzielność działania, jak również łatwość przyswajania wiedzy z różnych obszarów prawa.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o przesłanie CV na adres: rekrutacja@splegal.pl oraz wskazanie posiadanego doświadczenia. Prosimy o zamieszczenie aktualnej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Udostępnij na: