Kancelaria MKZ Partnerzy zaprasza do stałej współpracy radcę prawnego

Dynamicznie rozwijająca się Kancelaria z siedzibą w Warszawie (Stary Mokotów), poszukuje radcy prawnego  do swojego zespołu.

 

 

 

Preferowane są osoby zainteresowane długotrwałą współpracą.

 

Wymagania:

 

zapraszamy osoby posiadające wstępne doświadczenie przy obsłudze podmiotów gospodarczych oraz dobrą znajomość prawa cywilnego, procedury administracyjnej i Prawa budowlanego.  Dobrze widziane jest zainteresowanie tematyką prawa nieruchomości i planowaniem przestrzennym. W wymienionych dziedzinach można będzie podjąć współpracę i doskonalić swoje umiejętności pod okiem specjalistów. Osoba aplikująca powinna znać procedury cywilne i administracyjne, a także bardzo dobrze posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie.

 

Oferujemy wsparcie współpracowników w podejmowaniu interesujących wyzwań, ponieważ zadania w MKZ Partnerzy realizujemy zespołowo, współpracę w życzliwej i przyjaznej atmosferze, w atrakcyjnym miejscu oraz możliwość samorozwoju podczas realizacji złożonych projektów prawnych.

 

 

 

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: kancelaria@mkzpartnerzy.pl.

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu udziału w przyszłych rekrutacjach.”

 

W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktując się z nami pod adresem: kancelaria@mkzpartnerzy.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska („MKZ”; adres: ul. Narbutta 19a, 02-536 Warszawa).

 

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy – stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez MKZ w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Dodatkowo  MKZ będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę (która może zostać odwołana w dowolnym czasie).

 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których MKZ prowadzi rekrutacje.

 

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

 

Masz prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO.

 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

Udostępnij na: