Kancelaria MKZ Partnerzy zaprasza do stałej współpracy radcę prawnego

Dynamicznie rozwijająca się Kancelaria z siedzibą w Warszawie (Stary Mokotów), poszukuje radcy prawnego.

Oczekujemy przede wszystkim zadań związanych z obsługą prawną spółek, stosowania przepisów kodeksu spółek handlowych, koordynowania projektów przekształcania, łączenia oraz podziału spółek, tworzenia oraz opiniowania umów, przygotowywania dokumentów z zakresu obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych – warunek niezbędny.

Preferowane są osoby zainteresowane długotrwałą współpracą.

Wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego;
 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej (w tym doświadczenia w tworzeniu i opiniowaniu wewnętrznych aktów normatywnych, formułowaniu opinii prawnych);
 • bardzo dobra znajomość prawa spółek handlowych,
 • bardzo dobra znajomość procedury cywilnej;
 • doświadczenie w  prowadzeniu spraw sądowych, w tym występowaniu przed sądami,
 • doświadczenie w pisaniu pism procesowych,
 • umiejętności analitycznego myślenia i dużej dokładności;
 • dyspozycyjność, zaangażowanie, rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • dokładność, samodzielność i inicjatywa w pracy;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista.

 

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: kancelaria@mkzpartnerzy.pl.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu udziału w przyszłych rekrutacjach.”

W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktując się z nami pod adresem: kancelaria@mkzpartnerzy.pl

Administratorem danych osobowych jest Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska („MKZ”; adres: ul. Narbutta 19a, 02-536 Warszawa).

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy – stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez MKZ w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowo  MKZ będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę (która może zostać odwołana w dowolnym czasie).

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których MKZ prowadzi rekrutacje.

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

Masz prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

Udostępnij na: