Kancelaria Miller Canfield zatrudni aplikanta I roku

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Miller Canfield zatrudni w warszawskim biurze studenta V roku prawa lub aplikanta radcowskiego.

 

Poszukiwane kompetencje:

 

 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • zainteresowania lub doświadczenie w przynajmniej jednym z następujących obszarów: prawo nieruchomości, prawo cywilne, prawo spółek,
 • mile widziana znajomość drugiego języka obcego,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność.

 

Oferujemy:

 

 • ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku,
 • możliwość rozwoju,
 • elastyczny czas pracy (w tym częściowo home office),
 • stałą opiekę mentorów,
 • doskonałą atmosferę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy kierować na adres email: warszawa@millercanfield.com

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej informacji o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody, wydrukowanie, podpisanie i dołączenie do zgłoszenia.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

PRZEZ MILLER, CANFIELD, W. BABICKI, A. CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY Sp.k.

 

Administrator danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych zebranych w ramach procesu rekrutacyjnego jest MILLER, CANFIELD, W. BABICKI, A. CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY Sp.k. z siedzibą w Gdyni, dane kontaktowe: e-mail: kontakt@pl.millercanfield.com, tel. +587820050

 

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

Dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności w celu oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydatów oraz wyboru odpowiedniej osoby do pracy na tym stanowisku i zawarcia z nią umowy. W przypadku wyrażenia na to zgody dane będą przetwarzane również w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, obejmujących w szczególności imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą mające zastosowanie przepisy prawa (w tym w szczególności art. 221 § 1 kodeksu pracy). Jeżeli w CV lub liście motywacyjnym zostaną nam przekazane dane nieobjęte powyższym zakresem („dodatkowe dane osobowe”), podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda kandydata. W określonych okolicznościach (np. w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń) oraz w odniesieniu do danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes. Dodatkowo, dane kandydata wybranego do zatrudnienia będą przetwarzane w ramach działań niezbędnych do przygotowania i zawarcia umowy.

 

Odbiorcy danych osobowych oraz przekazanie danych do państw trzecich

 

Dane osobowe mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych do naszego partnera – spółki Miller Canfield Paddock and Stone PLC, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul umownych ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

Okres przechowywania danych osobowych 

 

 

 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do końca 3 roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dane zostały zebrane.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

 

 

 

Z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów prawa kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o dobrowolności przetwarzania danych   

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko na zasadach opisanych w udostępnionej mi informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez MILLER, CANFIELD, W. BABICKI, A. CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY Sp.k.
 • Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

 

 

 

           (data)                             (podpis kandydata)

 

_____/____/______, ________________________

 

 

Udostępnij na: