Kancelaria MDKA poszukuje aplikanta min II rok aplikacji

Nawiążemy współpracę z aplikantem min II roku do zespołu prawa zamówień publicznych oraz zespołu postępowania cywilnego i prawa pracy.

 

Wymagane doświadczenie w zakresie zastępstw procesowych przed sądami powszechnymi i/lub Krajową Izbą Odwoławczą.

 

CV wraz z propozycją oczekiwań finansowych prosimy kierować na adres: kancelaria@mdka.pl

 

Udostępnij na: