Kancelaria Maniewski&Tarkowski poszukuje kandydata/kandydatki do działu korporacyjnego na stanowisko: aplikanta radcowskiego

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii aktualnie poszukujemy osób do działu korporacyjnego na stanowisko: aplikanta radcowskiego.

Czego oczekujemy od Ciebie:

 • wspierania prawników kancelarii prowadzących projekty transakcyjne i w obszarze prawa handlowego,
 • bieżącej obsługi i doradztwa korporacyjnego dla klientów kancelarii,
 • sporządzania, negocjowania i opiniowania projektów umów w obrocie handlowym między przedsiębiorcami (w szczególności umów dostawy, międzynarodowej sprzedaży towarów, umów o roboty budowlane, umów najmu lub dzierżawy, umów sprzedaży udziałów/akcji, umów inwestycyjnych), regulaminów,
 • identyfikowania i rozwiązywania problemów prawnych w toku prowadzonych projektów,
 • wyszukiwania informacji oraz prowadzenia analiz prawnych zagadnień problemowych,
 • kontaktów z klientami, sądami i urzędami, uczestniczenia w spotkaniach z klientami,
 • współpracy z zespołem w ramach dużych projektów korporacyjnych lub procesowych.
 • sporządzania dokumentacji korporacyjnej (protokoły zgromadzeń wspólników, plany przekształcenia/połączenia/podziału),
 • sporządzania wniosków w postępowaniach rejestrowych i wieczystoksięgowych,
 • sporządzania projektów pism procesowych w obszarze prawa handlowego.

Szukamy osób, które:

 • są na aplikacji radcowskiej (drugi lub trzeci rok),
 • bardzo dobrze orientują się w zagadnieniach prawa cywilnego i prawa handlowego, w tym prawa spółek handlowych, dobra znajomość prawa zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem,
 • mają minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie obsługi korporacyjnej przedsiębiorców (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie sporządzania/negocjowania umów handlowych i sporządzania dokumentów korporacyjnych), nabytego w kancelarii prawnej,
 • są kreatywne i potrafią wyjść poza utarte schematy,
 • wyróżniają się samodzielnością i odpowiedzialnością w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • cechują się wysokim poziomem zdolności analitycznego i logicznego rozumowania oraz jasnego, precyzyjnego formułowania wypowiedzi,
 • lubią pracę z ludźmi,
 • sprawnie obsługują prawnicze bazy danych typu LEX,
 • bezproblemowo posługują się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

W zamian oferujemy:

 • atrakcyjne warunki współpracy adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego, stopnia zaangażowania oraz umiejętności,
 • możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdobycia nowych doświadczeń przy obsłudze przedsiębiorców z różnych branż,
 • pracę przy ciekawych projektach dotyczących m.in. branży produkcyjnej, nowych technologii, budowlanej i innych,
 • wsparcie doświadczonych prawników w ramach prowadzonych projektów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
 • możliwość realnego wpływu na rozwój kancelarii,
 • wygodne warunki pracy w eleganckiej wili na Starym Mokotowie,
 • twórczą oraz przyjazną atmosferę pracy, w młodym, ambitnym zespole, w środowisku prawników, którzy wzajemnie się wspierają, szanują i cenią.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sekretariat@kancelaria-mt.pl

Udostępnij na: