Kancelaria „Kulczycki, Puławska Kancelaria Prawnicza” z siedzibą w Warszawie poszukuje prawnika z doświadczeniem w zakresie prawa ochrony danych osobowych

Cooperation offer

The law firm Kulczycki, Puławska Kancelaria Prawnicza” with its seat in Warsaw intends to establish cooperation with a lawyer experienced in the field of personal data protection law and having a very good knowledge of the English language in speech and writing.

The tasks of such person will include:

 1. Performing the function of an external consultant for personal data protection for our client – an IT company – in the scope of:
  1. ongoing and comprehensive advice and support in the processing of personal data;
  2. participation in the risk analysis and data protection impact assessment process;
  3. implementation of policies and processes in the field of personal data protection;
  4. preparing the necessary documentation (such as contracts for entrusting the processing of personal data, information clauses, consent clauses, etc.);
  5. assessment of personal data breach incidents in terms of the obligation to report them to PUODO and data subjects (including the preparation of such reports), as well as customer support in taking risk minimization / remedial actions;
  6. participation and substantive support in the processing of personal data within joint projects within the group to which the client belongs;
  7. preparing a newsletter on the protection of personal data;
  8. if necessary, requested by the client, conducting training in the field of personal data protection (also in English);
  9. ongoing contact (cyclical teleconferences) with the person / persons designated by the client as a contact person in matters related to the protection of personal data.
 2. Ongoing and comprehensive advice and support in the processing of personal data, in accordance with the needs of other clients of the law firm (including training in the field of personal data).
 3. IODO powers are welcome.

CV bardzo prosimy przesyłać na adres praca@kp-kp.pl

Klauzula informacyjna

Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są: Piotr Kulczycki wspólnik spółki cywilnej Kancelaria Prawnicza „Kulczycki Puławska” ul. Solec nr 38 lok. 203, 00-394 Warszawa, posiadający numer NIP: 5211748382 oraz Elżbieta Puławska wspólnik spółki cywilnej Kancelaria Prawnicza „Kulczycki Puławska”  ul. Solec nr 38 lok. 203, 00-394 Warszawa, posiadająca numer NIP: 5211742221. Numer kontaktowy: 22 458 23 40, adres e-mail: kancelaria@kp-kp.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. Przeprowadzenia procesu rekrutacji, na stanowisko, na które Państwo aplikujecie. Przetwarzanie w tym celu będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO tj. niezbędności do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Przetwarzanie w tym celu będzie odbywało się do czasu zakończenia rekrutacji na to stanowisko.
 2. Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacji, w którym weźmiecie Państwo udział. Przetwarzanie w tym celu będzie odbywało się na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO czyli uzasadnionego interesu współadministratorów opisanego powyżej. Przetwarzanie w tym celu będzie odbywało się do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w razie wszczęcia postępowania z takiego roszczenia – do czasu prawomocnego  zakończenia postępowania.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez współadministratorów podmiotom publicznym, jeśli obowiązek takiego przekazania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy jednocześnie, że przysługuje Państwu prawo do żądania od każdego ze współadministratorów:

 1. dostępu do danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Udostępnij na: