Kancelaria Jakubaszek & Wspólnicy Sp. k. poszukuje do stałej współpracy absolwenta prawa/aplikanta radcowskiego

Wymagania:

 • Status aplikanta I lub II roku aplikacji radcowskiej lub ukończone studia prawnicze i zamiar ubiegania się o status aplikanta radcowskiego w 2021 r.
 • Doświadczenie zawodowe – dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców zdobyte podczas praktyk lub dotychczasowej pracy, w tym w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, prawa energetycznego lub prawa procesowego. Doświadczenie zdobyte w kancelarii prawnej stanowić będzie szczególny atut.
 • Teoretyczna znajomość zagadnień obrotu nieruchomościami, szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym prawa handlowego, lub prawa procesowego.
 • Gotowość do występowania przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi jak również przed organami administracji (w przypadku osób nie będących jeszcze aplikantami uprawnionymi do występowania przed sądami – po nabyciu takich uprawnień).
 • Gotowość do pracy w zespole obsługującym transakcje rynku nieruchomości, złożone postępowania sądowe oraz transakcje w obszarze energetyki.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność, sumienność w zakresie wykonywanych obowiązków, staranność i zaangażowanie w podejmowane zadania, umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Dodatkowym atutem będzie znajomość terminologii prawniczej.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym nabywania nowych umiejętności prawniczych w ramach zleconych zdań.
 • Pracę w młodym i dynamicznym zespole.
 • Pracę nad złożonymi projektami i zagadnieniami w obszarach podlegających dynamicznym zmianom regulacyjnym oraz przekształceniom strukturalnym.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zaangażowania w pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 30 listopada 2020 r., na adres office@jakubaszek.legal (wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych także w celach przyszłych rekrutacji przez Kancelarię).

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami wewnątrzkrajowymi. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Jakubaszek & Wspólnicy Sp.k. ul. L. Zamenhofa 5 lok. 2B, 00-165 Warszawa, KRS: 0000541015.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. 
 3. Cel, zakres i okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora każdorazowo zależy od podstawy prawnej przetwarzania, a ta – od przedmiotu Państwa korespondencji z Administratorem. Okres przetwarzania uwarunkowany jest celem, dla którego dane osobowe zostały nam udostępnione, przy czym przetwarzanie będzie miało miejsce wyłącznie w okresie koniecznym dla pełnego zrealizowania celu, dla którego zostały one nam udostępnione.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO.
 5. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań dotyczących Państwa danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt e-mailowy: office@jflegal.pl

Udostępnij na: