Kancelaria Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni poszukuje osoby na stanowisko Aplikant

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni to dynamiczna kancelaria świadcząca usługi premium, kierująca się w swojej działalności doskonałą jakością, zaangażowaniem oraz kompleksowym wsparciem prawnym swoich Klientów. Kancelaria świadczy usługi z zakresu projektów infrastrukturalnych, projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, projektów inwestycyjnych, nieruchomościowych oraz doradztwa w sporach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.

 

Kancelaria Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni poszukuje aplikantów w celu podjęcia stałej współpracy.

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Wymagania:

 

 

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego jako kryterium podstawowe,
 • w trakcie aplikacji,
 • znajomość prawa cywilnego – poszukujemy aplikanta, który potrafi odszukać i zrozumieć właściwe przepisy,
 • doświadczenie zawodowe w projektach nieruchomościowych, infrastrukturalnych, sprawach korporacyjnych bądź  zamówieniach publicznych będzie dodatkowym atutem,
 • analityczny sposób myślenia,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy,

 

Oferujemy:

 

 

 • możliwość pracy na rzecz polskich i zagranicznych klientów przy dużych, niejednokrotnie unikalnych projektach,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • umowę o współpracę na zasadach wyłączności.

 

Opis zadań:

 

 

 • wsparcie starszych prawników przy obsłudze dużych projektów
 • wykonywanie analiz prawnych
 • przygotowywanie pism itp.

 

 

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres: office@jacekkosinski.pl

 

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów.

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 

 

 

 

 1. Administratorem Moich danych osobowych jest kancelaria JACEK KOSIŃSKI – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI, adres: plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa;
 2. Przedstawicielem Administratora ds. ochrony danych osobowych w kancelarii JACEK KOSIŃSKI – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI w jest Pani Edyta Grzechnik
  e-mail służbowy: egrzechnik@jacekkosinski.pl,
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – dalszych procesach rekrutacyjnych.
 4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również dalszych procesach rekrutacyjnych. Jeżeli podstawą przetwarzania moich danych jest zgoda przysługuje mi prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Cel przetwarzania : Prowadzenie procesu rekrutacyjnego współpracownika
  Kategorie danych osobowych : Imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, płeć, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, obywatelstwo, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  Podstawa prawna: Działania podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres do czasu cofnięcia przeze mnie zgody, nie dłużej niż 2 lata od momentu zakończenia ostatniej rekrutacji, w której dane osobowe były przetwarzane. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie PUODO).

 

 

 

_______________________      ____________________________________________

 

(miejscowość, dnia)                                                      (podpis)

 

 

 

Udostępnij na: