Kancelaria Gryf Marek Grzymała

Jesteśmy nowoczesną kancelarią prawną w Warszawie składającą się z adwokatów i radców prawnych wyróżniającą się tym, że działamy Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ. Zespół tworzą prawnicy, którzy dostrzegają i wdrażają niekonwencjonalne rozwiązania prawne dla naszych Klientów, a także mają okazje samodzielnie kształtować linie orzecznicze w oparciu o precedensowe sprawy.

Szukamy osób, które razem z nami chcą towarzyszyć Klientom w wyznaczaniu drogi do zwycięstwa. Osób, które chcą wykorzystywać wiedzę i doświadczenie aby wygrywać. Szukamy profesjonalistów, dla których każdy Klient jest wyjątkowy i najważniejszy.

Cenimy logiczne, niekonwencjonalne i kreatywne myślenie. Razem tworzymy zespół, zatem opinia każdego z nas jest zawsze brana pod uwagę. Działanie Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ oznacza nie tylko pełen profesjonalizm i konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, ale również wsłuchiwanie się w potrzeby Klientów i przedstawianie wszelkich konsekwencji związanych z przyjętą strategią.

Kancelaria Gryf posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej:

– państwowym instytucjom naukowym,
– administracji publicznej,
– instytucjom finansowym,
– przedsiębiorcom,
– spółdzielniom mieszkaniowym,
– wspólnotom mieszkaniowym,
– osobom prawnym,
– osobom fizycznym.

Kancelaria Gryf dzięki wiedzy i doświadczeniu swojego zespołu może zaoferować pomoc prawną praktycznie we wszystkich dziedzinach prawa. Na co dzień nie tylko zajmujemy się prawem materialnym, ale także procesem administracyjnym, cywilnym i egzekucyjnym czy chociażby procedurą związaną z uzyskiwaniem stopni doktora i doktora habilitowanego, jak i uzyskiwaniem tytułów naukowych profesora, czy uprawnień jednostek do ich nadawania.

Wielu Klientów może potwierdzić rzetelność, uczciwość, zaangażowanie, a także skuteczność w podejmowanych działaniach.

Miejsce pracy: Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

• kompleksowe prowadzenie spraw i obsługa prawna Klientów,
• sporządzanie uzasadnień prawnych do orzeczeń organów administracji,
• współudział w tworzeniu wzorów, a także pism, postanowień, decyzji, umów, porozumień oraz bazy orzeczeń i innych wewnętrznych dokumentów,
• udzielanie Klientom konsultacji, wyjaśnień i porad oraz sporządzanie opinii prawnych,
• udział w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
• udział w wyznaczonych posiedzeniach w siedzibie Klienta;
• przygotowywanie, weryfikowanie i negocjowanie umów,
• inne czynności związane ze świadczeniem pomocy prawnej,

Wymagania:

• bardzo dobra znajomość prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego,
• doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu decyzji administracyjnych,
• wpis na listę aplikantów radcowskich bądź radców prawnych,
• duża samodzielność i odpowiedzialność,
• umiejętność kreatywnego myślenia i formułowania myśli,
• wysoka kultura osobista, dobre umiejętności interpersonalne,
• chęć podnoszenia kwalifikacji,
• dyspozycyjność (co najmniej 3 razy w tygodniu po 4 godziny),
• atutem będzie znajomość procedury o awans naukowy,
• mile widziana bardzo dobra znajomość przepisów prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa pracy, postępowania egzekucyjnego,

Oferujemy:

• możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w doświadczonym zespole,
• zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej albo B2B,
• możliwość uczestniczenia w spotkaniach z najwybitniejszymi prawnikami w tym profesorami nauk prawnych,
• miłą atmosferę pracy,

Dodatkowe informacje:

• zaletą będzie określenie oczekiwań finansowych w kwocie brutto ze wskazaniem preferowanej formy zatrudnienia (umowa cywilnoprawna lub B2B),
• proszę o wskazanie przybliżonego terminu rozpoczęcia współpracy z Kancelarią,

Niekompletne aplikacje nie będą rozpatrywane.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem.

Aplikacje powinny zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Administratora danych osobowych firmę Kancelarii Gryf Marek Grzymała z siedzibą w Warszawie, ul. Conrada 22 lok. 10, 01-922 Warszawa, w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie moich danych jest dobrowolne.” Jeżeli chcesz, aby Twoje CV bądź zgłoszenie z ofertą podjęcia współpracy zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Gryf Marek Grzymała z siedzibą w Warszawie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Kancelaria Gryf Marek Grzymała z siedzibą w Warszawie, ul. Conrada 22 lok. 10, 01-922 Warszawa, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”. Klauzula informacyjna dla uczestników procesów rekrutacji Kancelarii Gryf Wysyłając swoje CV bądź zgłoszenie z ofertą podjęcia współpracy, do Kancelarii Gryf Marek Grzymała z siedzibą w Warszawie, ul. Conrada 22 lok. 10, 01-922 Warszawa (Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w CV bądź z ofertą podjęcia współpracy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail kariera@kancelariagryf.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) wysyłając adres na maila kancelaria@giodo.gov.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe, jeśli wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji do momentu wycofania zgody. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Udostępnij na: